Regulace osvětlení

Zde vám můžu nabídnout schema regulace. Používám jej např. pro regulaci osvětlení, ale i pro změnu otáček motorů apod.
Clickni pro BW verzi pro tisk

Malý popis ke schematu:
- Triac používám většinou na 600V (pro síťové napětí doporučuji)
- diac už ani nevím typ, je tam použit víceméně pro ostré sepnutí triacu
- potenciometrem se regulace řídí
- pomocí trimru se nastavuje minimum
- pokud je obvod použit pro regulaci osvětlení, je potřeba do série s obvodem zapojit ještě tlumivku - cca 220uH a více